ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE

Okazuje się, że ogromna ilość działek w Polsce, na których terenie stoją słupy energetyczne, przez teren których biegną linie przesyłowe naziemne i podziemne nie posiada uregulowanego stanu prawnego w tym zakresie. W tego typu przypadkach uregulowaniem stanu prawnego jest ustanowienie służebności przesyłu. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z przedmiotową nieruchomością i jako taka musi być ustanowiona w formie aktu notarialnego. Jeśli właściciel linii przesyłowej nie dopełnił tej formalności oznacza to, że nasza działka jest wykorzystywana do przesyłu za darmo i należy się nam za to stosowne odszkodowanie. Takiego odszkodowania za słupy energetyczne stojące na naszej działce można zgodnie z prawem dochodzić na 10 lat wstecz.

Znaczna część polskiego systemu elektroenergetycznego została w Polsce zbudowana bez zgodny właścicieli ziemi i bez poszanowania ich własności. Słupy energetyczne stawiano na podstawie jednostronnych dyspozycji zakładów energetycznych lub na podstawie ustnych ustaleń. W wyniku tego rodzaju działań właściciele działek mogą wysuwać szereg roszczeń. Po pierwsze mogą domagać się wypłaty odszkodowań za słupy energetyczne stojące na ich posesjach. Po drugie mogą domagać się ustanowienia stosownych służebności gruntowych lub też żądać przesunięcia lub usunięcia linii z obrębu ich nieruchomości. W skrajnych przypadkach można się nawet starać o przymusowy wykup nieruchomości z uwagi na spadek jej wolnorynkowej wartości.

Kancelaria Prawna Piotra Sikory specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych oraz prowadzeniu spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za słupy energetyczne ustawione przez zakłady energetyczne z pominięciem zasad i przepisów prawnych oraz naruszających interesy majątkowe i prawne właścicieli działek. Do wstępnego rozpoznania sprawy niezbędne jest zgromadzenie następujących informacji:

  • ustalenie właściciela linii przesyłowej, której słup stoi na naszym gruncie
  • ustalenie, czy w księdze wieczystej nieruchomości w dziale III zostało ujawnione prawo służebności dla przesyłu prądu przez właściciela linii energetycznej
  • wystosowanie pisma do zakładu energetycznego z prośbą o wskazanie innej ewentualnej podstawy prawnej do korzystania z działki w celu przesyłu prądu przez jej teren.

Jeśli ustaliliśmy już, kto jest właścicielem słupa energetycznego i sprawdziliśmy, iż zakład energetyczny nie posiada stosownego uregulowania prawnego do korzystania z prawa służebności możemy rozpocząć stosowne działania prawne zmierzające do uzyskania odszkodowania za słupy energetyczne. W celu przeprowadzenia takiego postępowania w sposób profesjonalny, szybki i skuteczny prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną.

Kancelaria Prawna

ul. Zachodnia 70 lok. 303
90-403 Łódź,

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00